Error codes

Error Code Error Name Customer-facing Error Message
-99 unspecified_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
-5 legacy_error5 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
-4 legacy_error4 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
-3 legacy_error3 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
-2 legacy_error2 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
-1 legacy_error1 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
1103 estore_overrun Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
1104 estore_blacklisted Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
1999 misc_estore_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
2101 credit Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
2102 amount Tyvärr kan vi inte godkänna ditt köp genom Klarna. Vänligen välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp.
2103 customer_credit_overrun Tyvärr kan vi inte godkänna ditt köp genom Klarna. Vänligen välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp.
2104 blocked Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
2105 unpaid_bills Just nu kan vi inte godkänna ditt köp med Klarna då du har obetalda fakturor. Vänligen betala dem för att fortsätta handla med Klarna. För mer information om dina köp, gå till Mina sidor på www.klarna.se/mina-sidor. Om du vill genomföra ditt köp nu, välj ett annat betalsätt.
2106 customer_not_accepted Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
2107 customer_blacklisted Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
2108 tno_blocked Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
2109 no_power_of_attorney Fullmakten för denna person finns ej registrerad hos Klarna.
2110 get_address_blocked Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
2201 pno Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
2202 invalid_pno Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
2203 pno_not_real_person Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
2204 dead Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
2205 under_aged Du behöver vara 18 år eller äldre för att använda detta betalsätt. Vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
2206 customer_not_18 Tyvärr måste man vara 18 år för att kunna få handla genom Klarna.
2301 no_such_person Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
2302 customer_missing Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
2303 no_such_customer Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
2304 unknown_customer Köpet blev inte genomfört - okänt personnummer. Vi kan inte hitta angivet personnummer. Var vänlig kontrollera om du råkat skriva in fel personnummer. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt personnummer och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
2305 bad_customer_password Du har angivit ett felaktigt lösenord.
2306 test_customer_but_estore_is_live Det är inte möjligt att använda testpersoner när butiken är live. Vill du testa din med integration mot Klarna, vänligen använd testflaggan i API-anropet.
2307 real_customer_with_test_flag För att kunna genomföra eller aktivera köp hos Klarna med riktiga personer måste du ta bort testflaggan i API-anropet.
2308 real_customer_in_test_mode Inga riktiga transaktioner kan genomföras medan e-butiken är i testläge. Vänligen välj ett annat betalsätt eller kontakta e-butiken.
2401 tno_not_found Första gången du använder Klarna mobil behöver du registrera dig. Det gör du enkelt genom att ringa 08-120 129 00 eller gå in på klarna.se. Mvh Klarna
2402 pin_error Tyvärr så var PIN koden felaktig!
2403 wrong_pin Tyvärr så var PIN koden felaktig!
2404 no_pin Det finns ingen beställd PIN kod!
2405 orgno Första gången du använder din företagsmobil för att betala via Klarna mobil behöver du uppge ditt personnummer genom att skicka; REG ÅÅMMDDXXXX till 71200. Mvh Klarna
2406 phone_getaddr_failed Vi hittar ingen registrerad folkbokföringsadress för det angivna telefonnumret.
2501 poa_pno Personnumret för fullmaktsinnehavaren har inte rätt format. Vänligen ange personnummer som ÅÅÅÅMMDDNNNN.
2502 poa_group Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
2503 poa_org Organisationsnumret har inte rätt format.
2999 misc_customer_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3101 foreign_addr Du har angivit en adress som inte stämmer överens med ditt personnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3102 bad_addr Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst.
3103 bad_address Du har angivit en adress som inte stämmer överens med ditt personnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3104 postno Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3105 bad_postno Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3106 bad_name Vi kan inte identifiera namnet du angivit tillsammans med ditt personnummer. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut ditt fullständiga namn och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst.
3107 address Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst.
3108 no_address "Vi kan inte hitta någon folkbokförd adress för det angivna personnummret. Vänligen kontrollera dina uppgifter eller välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp."
3109 bad_addr_limited Ditt köp kan tyvärr inte godkännas. Det beror på att beloppsgränsen för köp till en icke folkbokförd adress har överskridits. För att genomföra ditt köp kan du antingen ändra så att varorna levereras till din folkbokförda adress, eller välja ett annat betalningsalternativ.
3110 unidentified Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst.
3111 zip Postnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: NNN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, var god välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
3112 address_blocked Adressen är spärrad. Vänligen kontakta Klarna för mer information.
3201 cellno Mobiltelefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 07NN NN NN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
3202 telno Telefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 0X(XX)-XXXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
3203 email E-postadressen som du har angivit är felaktig. Du kanske har råkat skriva in fel? Om inte, välj ett annat sätt att betala på.
3204 country Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3205 city Köpet blev inte genomfört - felaktig stad eller ort. Orten eller staden du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att orten eller staden är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
3206 postno Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3207 street Köpet blev inte genomfört - felaktig gatuadress. Gatuadressen du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att adressen är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
3208 client_ip Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3209 proto_vsn Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3210 goods_list Något är fel i varulistan du försökte skicka in till Klarna. Kontrollera igen att allt är korrekt innan du skickar in den.
3211 artnos Vi känner inte igen artikellistan i den här ordern. Vänligen kontrollera att artikelnumret matchar ordern och försök igen.
3212 shipmenttype Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3213 language Detta språk stöds inte av Klarna.
3214 gender Vänligen ange ditt kön och försök igen.
3215 date_of_birth Födelsedatumet du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
3216 type Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3217 addr Köpet blev inte genomfört - felaktig gatuadress. Adressen du angivit (tex gata eller väg) stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att adressen är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
3218 house_number Du har angivit ett felaktigt husnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
3219 phone Mobiltelefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 07NN NN NN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
3220 income_expense_format Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna ((http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3221 delay_adjust Ett fel har uppstått och vi kan för tillfället tyvärr inte genomföra ditt köp med Klarna. Korrigera eventuella stavfel och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp. Tack för din förståelse.
3301 bad_name_and_address Köpet blev inte genomfört - felaktig namn och adress. Namn och adress du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Var vänlig kontrollera att namn och adress är korrekt inskrivet. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt namn och adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
3302 bad_last_name Vänligen ange ditt efternamn.
3303 bad_first_name Vänligen ange ditt förnamn.
3304 bad_first_name_and_last_name Köpet blev inte genomfört - felaktig för och efternamn. Namnet du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Var vänlig kontrollera att för och efternamn är korrekt inskrivet. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt namn och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
3305 group Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
3999 misc_submission_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6101 orgno_pclass_not_allowed Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6102 sum_low_for_pclass Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6103 unknown_pclass Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6104 not_annuity_pclass Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6105 pclass_expired Kampanjen som du försöker använda är inte längre giltig. Vänligen prova en annan kampanj.
6106 sum_high_for_pclass Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
6999 misc_pclass_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
7999 misc_subscription_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8101 unknown_invoice Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8102 negative_invoice Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8103 invoice_not_active Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8104 invoice_bad_status Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8105 invoice_is_passive Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8106 invoice_is_archived Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8107 invoice_is_suspect Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8108 invoice_is_frozen Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8109 invoice_is_pre_pay Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8110 invoice_stale Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8111 invoice_not_passive_or_frozen Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8112 invoice_in_test_mode Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8113 invoice_not_passive Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8114 invno Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
8115 billing_period_ended Inga fler objekt kan läggas till denna faktura.
8201 rsrv_auth_failed Förlängning av reservationstid var ej möjligt.
8202 rsrv_expired Reservationstiden har gått ut, förläng reservationen och försök igen.
8203 rsrv_not_extendable Reservationen som du försöker förlänga är fortfarande aktiv och går därför ej att förlänga.
8999 misc_invoice_error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9101 cno_already_in_use Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9102 unknown_csid Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9103 not_allowed_operation Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9104 ip_from_wrong_country Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9105 bad_type Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9106 unknown_type Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9107 bad_artnolist Vi känner inte igen artikellistan i den här ordern. Vänligen kontrollera att artikelnumret matchar ordern och försök igen.
9108 unknown_artno Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9109 Reservation number does not exist Vi kunde inte hitta den reservation som du försöker använda. Kontrollera att du använder korrekt reservationsnummer och försök igen.
9110 split Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9111 bad_order_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9112 bad_ocr The OCR number sent is not valid.
9113 unknown_estore Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9114 invalid_estore_secret Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9115 bad_module_vsn Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9116 pno_encoding Personnummertypen är inte godkänd.
9117 currency Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9118 currency_country_pnoencoding Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9119 Timeout Just nu kan vi inte genomföra ditt köp med Klarna på grund av ett tekniskt fel. Försök igen om en stund. Om du fortfarande får detta meddelande, vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
9120 invalid_country Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9121 negative_amount Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9124 no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9125 eid Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9126 unknown_bclass Det finns inget definierat beteende för det angivna estore_behaviour värdet.
9127 flags Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9128 estore_user Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9129 ready_date Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9130 under_manual_review Denna order är under manuell granskning, använd check_order_status för att undersöka aktuell orderstatus.
9131 unknown_order Vi kunde inte hitta ordern för detta. Kontrollera att du hänvisar till korrekt order och försök igen.
9191 timeout_fe Just nu kan vi inte genomföra ditt köp med Klarna på grund av ett tekniskt fel. Försök igen om en stund. Om du fortfarande får detta meddelande, vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
9201 aid Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9202 careof Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9203 cellphone Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9204 client_vsn Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9205 comment Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9206 credit_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9207 cust_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9208 customer_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9209 digest_secret Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9210 estore_order_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9211 estore_subsc_no Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9212 expiry_date Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9213 faddr Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9215 handlingfee Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9216 house_extension Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9217 lev_addr Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9219 new_amount Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9220 new_passwd Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9221 new_qty Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9222 notes Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9223 orderid1 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9224 orderid2 Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9225 orderno Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9226 passwd Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9227 rand_str Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9228 referens Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9229 referens_code Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9230 shipmentfee Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9231 store_id Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9232 sum Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9233 telcellno Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9234 username Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9235 vat Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9236 yearly_salary Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9237 session_id Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9238 error Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9239 not_unique_artnos_on_invoice Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
9240 proto_vsn_test Ett problem har uppstått i integrationen då protokollsversionen inte överensstämmer med era inställningar. Vänligen kontakta Klarna för hjälp med uppgradering till den senaste versionen.
9241 income_expense_info Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se) för mer information eller välj ett annat sätt att betala